Cart 0
Micheal O Suilleabhain - 1st Album

oss

Micheal O Suilleabhain - 1st Album

$ 21.00
O Suilleabhain, Micheal
\r\n1st Album - Micheal O Suilleabhain
\r\n[CEFCD046]

\r\n

Recorded in 1976, this is Micheal's first album re-issued by Gael Linn.\r\n
Piano, Harpsichord\r\n

"This is, in several ways an experimental recording" says Micheal, which is of particular interest in the light of the later development of his work and of his recordings.\r\n

Tracks:\r\n
1. Bonaparte ag trasn� na R�ine/ Bonaparte crossing the Rhine \r\n
2. Salamanca \r\n
3. Car�l Loch Garman \r\n
4. Miss Hamilton \r\n
5. An Marcach chun an Aonaigh- Jockey to the fair \r\n
6. Su� S�os f� mo dh�dean \r\n
7. Le hais na Si�ire/ Cois Abha M�ire na Deise \r\n
8. An N�ta Fada \r\n
9. Cailleach an T�irne \r\n
10. Treascairt Ph�ras/ The downfall of Paris \r\n
11. Bruacha Gleoite Glasa na Si�ire \r\n
12. Bantiarna U�bh Eachach / Lady iveagh \r\n
13. An Seanph�ta Copair / The Old Copper Plate \r\n
14. O'che Nollaig \r\n
15. Na G�anna Fi�ine The Wild Geese\r\n\r\n \r\n


Share this Product